Reservering Maaltijden eerst volgende feest

De woensdag voorafgaand het feest is de laastse dag dat u de reservering kan doen, daarna word die niet meer meegenomen.

De gereserveerde maaltijden rekent u af bij de cateraar.