Over de DES

BESTUUR

Het dagelijks bestuur omvat de voorzitter, penningmeester en secretaris.

VoorzitterGladys van Bakel-Moojen 06-28333714
bakelvan@ziggo.nl
PenningmeesterJeffry Valentijn0251-244119
jvalentijn@hotmail.nl
SecretarisRob Schouten06-18472803
rob1schouten@gmail.com

ALGEMEEN

De DES is Ingeschreven in het verenigingsregister KvK onder nummer 34223300
Bankrelatie: RABOBANK, rekeningnummer NL03RABO0107394812
T.n.v. Indische Vereniging Kennemerland D.E.S. te Beverwijk.

Scroll naar top